Đăng ký học thử miễn phí
Đăng nhập

Tin tức - thông báo mới cập nhật

  • 2018/04/11
  • About Summer Time
Though students can set their own time zones on their own pages, we do not currently adjust class times for summer time/daylight savings time.

Students in areas that practice summer time/daylight savings time must keep in mind the effects these changes will have on their class times.

Liên hệ với chúng tôi >>

※Xin vui lòng hiểu rằng phản hồi có thể sẽ mất một khoảng thời gian.