Đăng ký học thử miễn phí
Đăng nhập

Về khóa học

Tổng 10 buổi

Khóa học tiếng Nhật thương mại phổ thông 10 buổi

  • Cấp độ tương ứng với buổi học
  • Trung cấp trở lên
  • Tương đương cấp độ N2 Kỳ thi năng lực tiếng Nhật
  • Khóa học gồm 10 buổi x mỗi buổi 50 phút

Khóa học khái quát về các tình huống giao tiếp thường gặp trong bối cảnh thương mại ở Nhật. Học viên sẽ được học các cách nói tiếng Nhật cơ bản liên quan đến giới thiệu bản thân, trả lời điện thoại thương mại, kính ngữ thương mại, email thương mại, ứng xử thương mại. Hơn nữa, học viên còn được học phương pháp truyền đạt ngắn gọn dễ hiểu thông qua các bài diễn thuyết nhỏ.

Số buổi Chủ đề Nội dung
1 Bài diễn thuyết nhỏ
Hội thoại (1) Giải thích về tên người nước ngoài
Học cách giới thiệu bản thân để lưu lại ấn tượng.
Học cách giải thích sao cho người nghe dễ dàng nhớ được tên mình.
2 Bài diễn thuyết nhỏ
Hội thoại (2) Giải thích về tên người Nhật
Học viên lựa chọn 1 chủ đề và giải thích chi tiết, kỹ càng về chủ đề đó.
Học cách giải thích tên chữ Hán.
3 Bài diễn thuyết nhỏ
Điện thoại (1)
Học viên sẽ được học cách thể hiện cảm xúc và sử dụng nó để nói chuyện.
Học cách nhận điện thoại.
Học cách xử lý khi người phụ trách vắng mặt.
4 Bài diễn thuyết nhỏ
Điện thoại (2)
Học viên lựa chọn 1 chủ đề và giải thích chi tiết, kỹ càng về chủ đề đó.
Ôn tập cách nhận điện thoại.
Học cách để lại lời nhắn.
5 Bài diễn thuyết nhỏ
Kính ngữ (1) Phần cơ bản
Học viên chọn một trong 2 chủ đề được đưa ra và nêu ý kiến.
Ôn tập kiến thức cơ bản về kính ngữ như tôn kính ngữ, khiêm nhường ngữ v.v…
6 Bài diễn thuyết nhỏ
Kính ngữ (2) Phần ứng dụng
Học viên vừa xem tranh vừa đưa ra ý kiến của mình.
Ngoài phần kính ngữ ①, còn học về cách diễn đạt theo văn phong trang trọng thường được sử dụng.
7 Bài diễn thuyết nhỏ
Email (1)
Học viên xem biểu đồ và đưa ra ý kiến của mình.
Học cách diễn đạt thường được sử dụng khi viết email.
Xử lý phù hợp đối với các liên hệ bằng email.
8 Bài diễn thuyết nhỏ
Email (2)
Học viên xem biểu đồ và đưa ra ý kiến của mình.
Học cách diễn đạt thường được sử dụng khi viết email.
Xử lý phù hợp đối với các liên hệ bằng email.
9 Bài diễn thuyết nhỏ
Ứng xử thương mại (nội bộ công ty) Cách liên lạc
Học viên học về từ khóa, sử dụng từ khóa đó để nói chuyện.
Suy nghĩ về hành động, cách sử dụng câu từ sao cho phù hợp với vai trò là người đi làm.
10 Bài diễn thuyết nhỏ
Ứng xử thương mại (ngoài công ty) Về danh thiếp
Tổng kết
Học viên học về từ khóa, sử dụng từ khóa đó để nói chuyện.
Trao đổi ý kiến về ứng xử đối ngoại trong thương mại.
Ôn tập lại phần đã học từ buổi 1~9.

Có trường hợp sẽ thay đổi nội dung buổi học, thứ tự buổi học.

Tài liệu học tập - Tiến trình buổi học

Với mỗi bài học, sử dụng một số trang tài liệu in sẵn, dựa vào đó bài học sẽ được tiến hành. Ở nửa đầu bài học, tiến hành luyện tập phát biểu để có thể truyền đạt được suy nghĩ của bản thân một cách chắc chắn. Ở nửa sau bài học, tiến hành luyện tập hội thoại có đưa vào việc đóng vai nhân vật để nói về nội dung của chủ đề của buổi học đó như là nghe và trả lời điện thoại, các quy tắc ứng xử trong kinh doanh, kính ngữ.

Liên hệ với chúng tôi >>

※Xin vui lòng hiểu rằng phản hồi có thể sẽ mất một khoảng thời gian.