Đăng ký học thử miễn phí
Đăng nhập

Về khóa học

Tổng 10 buổi

Khóa học trả lời điện thoại thương mại

  • Cấp độ tương ứng với buổi học
  • Trung cấp trở lên
  • Tương đương cấp độ N2 Kỳ thi năng lực tiếng Nhật
  • Khóa học gồm 10 buổi x mỗi buổi 50 phút

Khóa học tập trung vào cách trả lời điện thoại trong thương mại (cách gọi, cách nhận, cách chuyển v.v...). Học viên cũng được học cách xử lý đòi hỏi phải thật nhanh chóng khi người phụ trách vắng mặt, khi người khác chuyển điện thoại cho mình, khi nhận lời nhắn v.v... Hơn nữa, học viên còn được học phương pháp truyền đạt ngắn gọn dễ hiểu thông qua các bài diễn thuyết nhỏ.

Số buổi Chủ đề Nội dung
1 Bài diễn thuyết nhỏ
Hội thoại (1) Giải thích về tên người Nhật
Học cách giới thiệu bản thân để lưu lại ấn tượng.
Học cách giải thích tên chữ Hán.
2 Bài diễn thuyết nhỏ
Nhận điện thoại (1)
Xử lý khi người phụ trách vắng mặt
Học viên lựa chọn 1 chủ đề và giải thích chi tiết, kỹ càng về chủ đề đó.
Học cách xử lý điện thoại khi người phụ trách vắng mặt (không có ở chỗ ngồi, đi ra ngoài)
3 Bài diễn thuyết nhỏ
Nhận điện thoại (2)
Yêu cầu gọi lại vào số điện thoại khác.
Học viên lựa chọn 1 chủ đề và giải thích chi tiết, kỹ càng về chủ đề đó.
Học cách xử lý khi yêu cầu đối phương gọi lại tới phòng ban phụ trách.
4 Bài diễn thuyết nhỏ
Nhận điện thoại (3)
Nhận - Chuyển lời nhắn
Học cách giải thích, diễn đạt bằng các từ vựng khác nhau.
Học cách nhận lời nhắn
5 Bài diễn thuyết nhỏ
Nhận điện thoại (4)
Từ chối lời nhờ vả
Học cách giải thích, diễn đạt bằng các từ vựng khác nhau.
Học hội thoại để có thể từ chối lời nhờ vả một cách lịch sự.
6 Bài diễn thuyết nhỏ
Nhận điện thoại (5)
Xử lý khiếu nại, phàn nàn
Học cách giải thích, diễn đạt bằng các từ vựng khác nhau.
Học cách xử lý phàn nàn về việc chậm trễ, người phụ trách vắng mặt.
7 Bài diễn thuyết nhỏ
Gọi điện thoại (1)
Nhờ chuyển tiếp
Ôn tập và thử sử dụng liên từ. Học tập hội thoại về gọi điện thoại và nhờ chuyển tiếp.
8 Bài diễn thuyết nhỏ
Gọi điện thoại (2)
Hẹn lịch
Ôn tập và thử sử dụng liên từ.
Học hội thoại khi gọi điện, hẹn lịch.
9 Bài diễn thuyết nhỏ
Gọi điện thoại (3)
Nhờ chuyển lời nhắn
Học viên học về từ khóa, sử dụng từ khóa đó để nói chuyện. Gọi điện, nhờ chuyển lời nhắn đến người phụ trách vắng mặt.
10 Gọi điện thoại (4)
Để lại tin nhắn vào hộp thư thoại
Tổng kết
Gọi điện, thử để lại lời nhắn vào hộp thư thoại thực tế.
Để tổng kết lại, tổng ôn tập về cách ứng xử khi gọi - nhận điện thoại.

Có trường hợp sẽ thay đổi nội dung buổi học, thứ tự buổi học.

Tài liệu học tập - Tiến trình buổi học

Với mỗi bài học, sử dụng một số trang tài liệu in sẵn, dựa vào đó bài học sẽ được tiến hành. Ở nửa đầu bài học, tiến hành luyện tập phát biểu để có thể truyền đạt được suy nghĩ của bản thân một cách chắc chắn. Ở nửa sau bài học, lấy việc đóng vai nhân vật làm trung tâm, tiến hành luyện tập nhận và gọi điện thoại trong nhiều tình huống khác nhau.

Liên hệ với chúng tôi >>

※Xin vui lòng hiểu rằng phản hồi có thể sẽ mất một khoảng thời gian.