Đăng ký học thử miễn phí
Đăng nhập

Về khóa học

Tổng 10 buổi

Khóa học kính ngữ thương mại

  • Cấp độ tương ứng với buổi học
  • Trung cấp trở lên
  • Tương đương cấp độ N2 Kỳ thi năng lực tiếng Nhật
  • Khóa học gồm 10 buổi x mỗi buổi 50 phút

Học viên sẽ được học tập trung vào kính ngữ - yếu tố không thể thiếu trong bối cảnh thương mại. Khóa học được xây dựng một cách cẩn thận về cách sử dụng từng loại tôn kính ngữ, khiêm nhường ngữ, cách nói lịch sự. Đây là khóa học mang tính ứng dụng thực tế cao, học viên được học từ cách tư duy "trong nhóm - ngoài nhóm" rất riêng của Nhật Bản, đến cả cách sử dụng kính ngữ khi ở công ty - ngoài công ty, về kính ngữ thường dùng khi tiếp khách, hay phương pháp truyền đạt những điều khó nói một cách lịch sự v.v...

Số buổi Chủ đề Nội dung
1 Trước khi học tập kính ngữ Học về sự cần thiết của kính ngữ.
2 Kính ngữ (1)
Tôn kính ngữ
Học về chủng loại và cách sử dụng tôn kính ngữ.
3 Kính ngữ (2)
Khiêm nhường ngữ
Học về chủng loại và cách sử dụng kiêm nhường ngữ.
4 Kính ngữ (3)
Cách nói theo văn phong trang trọng
Học về chủng loại và cách sử dụng cách nói lịch sự.
5 Kính ngữ (4)
Tôn kính ngữ/Khiêm nhường ngữ
(trong nhóm, ngoài nhóm)
Suy nghĩ về quan hệ trong nhóm, ngoài nhóm, sau đó thử sử dụng những kiến thức đã học từ buổi 2~4.
6 Kính ngữ (5)
Ngôi thứ nhất - ngôi thứ ba và các ngôi khác
Học về ngôi thứ nhất, ngôi thứ ba - yếu tố thường xuất hiện trong bối cảnh thương mại.
7 Kính ngữ (6)
Những biểu hiện của kính ngữ hay dùng (nội bộ công ty)
Học tập những biểu hiện của kính ngữ hay dùng trong công ty.
8 Kính ngữ (7)
Những biểu hiện của kính ngữ hay dùng (ngoài công ty)
Học tập những biểu hiện của kính ngữ hay dùng khi tiếp khách, bên ngoài công ty.
9 Kính ngữ (8)
Những biểu hiện của kính ngữ hay dung (Truyền đạt những điều khó nói)
Học cách nói giảm, nói tránh, cách dẫn dắt vào đầu câu chuyện, học phương pháp truyền đạt những điều khó nói một cách lịch sự.
10 Kính ngữ (9)
Câu hỏi tổng kết
Tổng ôn tập kính ngữ căn cứ vào nội dung các buổi học 1~9

Có trường hợp sẽ thay đổi nội dung buổi học, thứ tự buổi học.

Tài liệu học tập - Tiến trình buổi học

Với mỗi bài học, sử dụng một số trang tài liệu in sẵn, dựa vào đó bài học sẽ được tiến hành. Trước tiên, nói chuyện đơn giản với giáo viên theo chủ đề của ngày hôm đó. Sau đó, ôn lại về từ ngữ tôn kính, từ ngữ khiêm nhường, từ ngữ lịch sự, tiến hành luyện tập hôi thoại để có thể sử dụng phân biệt được kính ngữ tùy theo đối phương và tình huống.

Liên hệ với chúng tôi >>

※Xin vui lòng hiểu rằng phản hồi có thể sẽ mất một khoảng thời gian.