Đăng ký học thử miễn phí
Đăng nhập

Về khóa học

Tổng 10 buổi

Khóa học ứng xử thương mại

  • Cấp độ tương ứng với buổi học
  • Trung cấp trở lên
  • Tương đương cấp độ N2 Kỳ thi năng lực tiếng Nhật
  • Khóa học gồm 10 buổi x mỗi buổi 50 phút

Học viên sẽ được học cách ứng xử liên quan về cách sử dụng từ như cách nói giảm, nói tránh, các câu chào hỏi tiện dụng cũng như cách ứng xử liên quan đến hành vi, ví dụ: tiếp khách, chỉnh trang diện mạo v.v… trong bối cảnh thương mại. Mục tiêu của khóa học là học tập về cách cư xử thích hợp trong vai trò "người đi làm" ở Nhật Bản như cách trao đổi danh thiếp đúng, cách ứng xử khi khách đến - tiếp khách, vị trí ngồi trong các trường hợp khác nhau v.v...

Số buổi Chủ đề Nội dung
1 Hành động (1)
Trao đổi danh thiếp
Học cách trao đổi danh thiếp đúng.
2 Từ ngữ (1)
Lời dẫn dắt vào đầu câu chuyện và chào hỏi
Học cách dẫn dắt vào đầu câu chuyện cơ bản và các câu chào hỏi thường xuất hiện.
3 Hành động (2)
Tiếp khách - vị trí ngồi
Học cách ứng xử khi khách đến - tiếp khách và vị trí chỗ ngồi trong các trường hợp khác nhau.
4 Từ ngữ (2)
Kiến thức cơ bản về kính ngữ
Ôn tập về tôn kính ngữ và khiêm nhường ngữ thường xuất hiện trong bối cảnh thương mại.
5 Hành động (3)
Ứng xử khi đến thăm
Học cách ứng xử khi đến thăm và cách hẹn lịch gặp mặt.
6 Từ ngữ (3)
Cách sử dụng các từ đệm
Hiểu biết về nhiều từ đệm khác nhau, học về cách lắng nghe giỏi.
7 Hành động (4)
Báo cáo - Liên lạc - Bàn bạc
Ngoài ra, suy nghĩ về những hành động phù hợp với vai trò là người đi làm khi ở công ty - ngoài công ty.
8 Từ ngữ (4)
Nguyên tắc cơ bản về điện thoại
Học về các cách nói thường được sử dụng khi nhận (gọi) điện thoại.
9 Từ ngữ (5)
Những biểu hiện không tốt
Học về các cách nói tuy đúng ngữ pháp nhưng lại không thích hợp.
10 Tổng kết Ôn lại nội dung đã học từ buổi 1~9 theo hình thức câu hỏi trả lời O hoặc X.

Có trường hợp sẽ thay đổi nội dung buổi học, thứ tự buổi học.

Tài liệu học tập - Tiến trình buổi học

Với mỗi bài học, sử dụng một số trang tài liệu in sẵn, dựa vào đó bài học sẽ được tiến hành. Trước tiên, nói chuyện đơn giản với giáo viên theo chủ đề của ngày hôm đó. Sau đó, vừa trao đổi câu đố và đóng vai nhân vật vừa học tập những hành động và biểu hiện phù hợp với từng trường hợp trong kinh doanh.

Liên hệ với chúng tôi >>

※Xin vui lòng hiểu rằng phản hồi có thể sẽ mất một khoảng thời gian.