Đăng ký học thử miễn phí
Đăng nhập

Về khóa học

Tổng 12 buổi

Khóa tiếng Nhật thương mại sơ - trung cấp

 • Cấp độ tương ứng với buổi học
 • Sơ cấp - Trung cấp
 • Tương đương N4 - N3 Kỳ thi năng lực tiếng Nhật
 • Khóa học gồm 12 buổi x mỗi buổi 50 phút

Nhằm mục tiêu đạt được năng lực tiếng Nhật cơ bản để có thể sử dụng tiếng Nhật, triển khai nghiệp vụ một cách trôi chảy trong bối cảnh thương mại.

 • Trước hết, làm quen với việc nói tiếng Nhật thông qua những bài diễn thuyết nhỏ. Nâng cao khả năng nói một cách dễ hiểu về các chủ đề gần gũi, đồng thời tận dụng kiến thức về tiếng Nhật đã có.

 • Học tiếng Nhật để có thể triển khai nghiệp vụ một cách trôi chảy, tiếng Nhật có thể để nguyên như vậy và sử dụng ngay vào nghiệp vụ thông qua việc tiến hành đóng vai trong bối cảnh thương mại.

 • Phát triển khả năng lý giải cả phương thức hành động của người Nhật v.v…, bằng cách suy nghĩ xem trong tình huống được đặt ra thì hành động như thế nào, sử dụng tiếng Nhật như thế nào trước khi tiến hành đóng vai.

Số buổi Chủ đề Nội dung
1 Bài diễn thuyết nhỏ ①
Cuối tuần
 • Có thể liệt kê các sự việc, nói về việc mình thường làm hàng ngày.
 • Không chỉ từ đơn và cụm từ, bất cứ lúc nào cũng có thể nói thành câu.
Xác nhận tên
 • Khi không thể nghe rõ tên của đối phương trong phần giới thiệu bản thân, có thể xác nhận.
 • Có thể làm cho người khác nhớ tên và biệt danh của mình.
2 Bài diễn thuyết nhỏ ②
Dự định trong kỳ nghỉ hè
 • Có thể liệt kê các sự việc, nói về kế hoạch của mình.
 • Không chỉ từ đơn và cụm từ, bất cứ lúc nào cũng có thể nói thành câu.
Xác nhận chỉ thị
 • Có thể lý giải chỉ thị và truyền đạt chỉ thị đó.
 • Có thể xác nhận nội dung chỉ thị.
3 Bài diễn thuyết nhỏ ③
Gia đình
 • Có thể thuyết minh về nhân vật gần gũi với mình.
 • Không chỉ từ đơn và cụm từ, bất cứ lúc nào cũng có thể nói thành câu.
Chào hỏi
 • Có thể chào hỏi phù hợp với bối cảnh.
 • Có thể tiếp tục hội thoại đơn giản sau khi chào hỏi.
4 Bài diễn thuyết nhỏ ④
Smartphone
 • Có thể thuyết minh cách sử dụng những đồ vật thường dùng hàng ngày.
 • Có thể sử dụng câu phức đơn giản.
Nộp
 • Có thể sử dụng các cách nói dẫn dắt khi bắt chuyện.
 • Có thể sử dụng các cách nói phù hợp khi nộp tài liệu.
5 Bài diễn thuyết nhỏ ⑤
Khi mệt mỏi
 • Có thể nói về thói quen của mình.
 • Có thể sử dụng liên từ khi trình bày kết quả.
Xác nhận thời hạn
 • Có thể nghe, nắm được thời hạn công việc được giao.
 • Có thể xác nhận thời hạn công việc được giao.
6 Bài diễn thuyết nhỏ ⑥
Món ăn của quốc gia yêu thích
 • Có thể trình bày ngắn gọn về món ăn yêu thích.
 • Có thể sử dụng liên từ khi trình bày lý do.
Báo cáo tiến độ công việc
 • Có thể trả lời khi được hỏi về tiến độ công việc.
7 Bài diễn thuyết nhỏ ⑦
Chương trình tivi yêu thích
 • Có thể trình bày ngắn gọn về chương trình yêu thích.
 • Có thể tạo câu phức đơn giản khi nói chuyện.
Xác nhận dự định
 • Có thể sử dụng các cách nói dẫn dắt khi xác nhận một cách phù hợp.
 • Có thể xác nhận xem dự định có khớp hay không.
8 Bài diễn thuyết nhỏ ⑧
Nghệ sỹ yêu thích
 • Có thể trình bày ngắn gọn về nhân vật yêu thích.
 • Có thể sử dụng câu phức đơn giản khi miêu tả người.
Xin phép
 • Có thể xin phép cấp trên cho nghỉ.
 • Có thể nói lý do nghỉ.
9 Bài diễn thuyết nhỏ ⑨
Quốc gia muốn đi
 • Có thể trình bày ngắn gọn về chủ đề mình quan tâm.
 • Có thể sử dụng liên từ và câu phức, thuyết minh lý do muốn đi.
Nhờ xác nhận
 • Có thể nhờ xác nhận văn bản mình đã viết.
10 Bài diễn thuyết nhỏ ⑩
Bạn có lái xe ô tô không?
 • Có thể nói một cách có trình tự về thói quen của mình.
 • Có thể sử dụng liên từ khi trình bày ý kiến của mình.
Xin lời khuyên
 • Có thể truyền đạt cho cấp trên và đồng nghiệp việc mình đang gặp khó khăn.
 • Có thể xin lời khuyên.
11 Bài diễn thuyết nhỏ ⑪
Món quà quý giá
 • Có thể thuyết minh ngắn gọn về đồ vật thuộc sở hữu của mình.
 • Có thể sử dụng từ/cụm từ bổ nghĩa cho danh từ khi miêu tả đồ vật.
Đề nghị
 • Có thể cố gắng vận dụng những điều đã học trong khóa học này khi nói chuyện.
12 Bài diễn thuyết nhỏ ⑫
Điều đã học
 • Có thể cố gắng vận dụng những điều đã học trong khóa học này khi nói chuyện.
Tổng kết
 • Có thể điểm lại những điều đã học trong khóa học này và ý thức về những việc mình "có thể làm được", "nhưng việc vẫn còn khó khăn".

Có trường hợp sẽ thay đổi nội dung buổi học, thứ tự buổi học.

Tài liệu học tập - Tiến trình buổi học

Với mỗi bài học, sử dụng một số trang tài liệu in sẵn, dựa vào đó bài học sẽ được tiến hành. Ở nửa đầu bài học, tiến hành luyện tập phát biểu để có thể truyền đạt được suy nghĩ của bản thân một cách chắc chắn. Ở nửa sau bài học, Học tiếng Nhật để có thể triển khai nghiệp vụ một cách trôi chảy, tiếng Nhật có thể để nguyên như vậy và sử dụng ngay vào nghiệp vụ thông qua việc tiến hành đóng vai trong bối cảnh thương mại.

Liên hệ với chúng tôi >>

※Xin vui lòng hiểu rằng phản hồi có thể sẽ mất một khoảng thời gian.