Đăng ký học thử miễn phí
Đăng nhập

Về khóa học

Tổng 20 buổi

Khóa học tiếng Nhật thương mại phổ thông 20 buổi

  • Cấp độ tương ứng với buổi học
  • Trung cấp trở lên
  • Tương đương cấp độ N2 Kỳ thi năng lực tiếng Nhật
  • Khóa học gồm 20 buổi x mỗi buổi 50 phút

Là khóa học khái quát về những gì không thể thiếu trong các tình huống thương mại ở Nhật như cách ứng xử cơ bản, cách diễn đạt kính ngữ, cách liên lạc trong và ngoài công ty v.v. Hướng đến mục tiêu trang bị cân đối cho học viên cách ứng xử mang tính Nhật Bản cần thiết để giao tiếp trôi chảy cũng như cách diễn đạt tiếng Nhật mang tính thực tế bằng e-mail hay điện thoại v.v. Ngoài ra, ở phần nâng cao tiếng Nhật, cùng với việc ôn tập, luyện tập phát âm, ngữ pháp v.v., nâng cao năng lực tiếng Nhật căn bản, học viên còn được học phương pháp nói chuyện dễ hiểu trong các bài diễn thuyết nhỏ.

Số buổi Chủ đề Nội dung
1 Bài diễn thuyết nhỏ: Giới thiệu bản thân
Hội thoại ① Giải thích về tên người nước ngoài
Học cách giới thiệu bản thân để lưu lại ấn tượng.
Học cách giải thích sao cho người nghe dễ dàng nhớ được tên mình.
2 Nâng cao tiếng Nhật
Hội thoại ② Giải thích về tên người Nhật
Luyện tập phát âm, nhấn trọng âm trong tiếng Nhật.
Học cách giải thích tên chữ Hán.
3 Nâng cao tiếng Nhật
Ứng xử thương mại và cách diễn đạt ① Trao đổi danh thiếp
Luyện tập nhấn trọng âm, ngữ điệu trong tiếng Nhật.
Học cách trao đổi danh thiếp và cách diễn đạt đúng.
4 Nâng cao tiếng Nhật
Ứng xử thương mại và cách diễn đạt ② Vị trí ngồi, cách ứng xử và cách thể hiện khi dùng bữa
Luyện tập cách diễn đạt liên quan đến thời gian, kỳ hạn.
Học cách ứng xử khi tiếp khách, khi dùng bữa và vị trí ngồi, cách diễn đạt trong các tình huống.
5 Nâng cao tiếng Nhật
Hội thoại ③ Lời dẫn dắt vào đầu câu chuyện và chào hỏi
Luyện tập cách sử dụng ngữ pháp dễ nhầm " ~んです".
Học cách dẫn dắt vào đầu câu chuyện cơ bản và các câu chào thường xuất hiện.
6 Nâng cao tiếng Nhật
Ứng xử thương mại và cách diễn đạt ③ Kiến thức cơ bản về kính ngữ
Luyện tập các cách diễn đạt tương tự thường được dùng trong thương mại.
Ôn tập từ kính ngữ và từ khiêm nhường thường xuất hiện trong các tình huống thương mại.
7 Nâng cao tiếng Nhật
Ứng xử thương mại và cách diễn đạt ④ Báo cáo - Liên lạc - Bàn bạc
Luyện tập cách diễn đạt kết nối thường được dùng trong thương mại
Học về các hành động phù hợp với vai trò là người đi làm khi ở trong công ty, ngoài công ty.
8 Nâng cao tiếng Nhật
Ứng xử thương mại và cách diễn đạt ⑤ Cách sử dụng các từ đệm
Luyện tập các từ nói tắt, từ Katakana thường được dùng trong các bối cảnh thương mại.
Hiểu biết về nhiều từ đệm khác nhau, học về cách lắng nghe giỏi.
9 Nâng cao tiếng Nhật
Ứng xử thương mại và cách diễn đạt ⑥ Nguyên tắc cơ bản về điện thoại
Luyện tập cách sử dụng "tự động từ", "tha động từ" thường được dùng trong các bối cảnh thương mại.
Học cách diễn đạt thường được dùng khi gọi (nhận) điện thoại.
10 Bài diễn thuyết nhỏ
Hội thoại ④ Ứng dụng kính ngữ
Học viên chọn 1 chủ đề và giải thích chi tiết về chủ đề đó.
Học cách diễn đạt trang trọng thường được sử dụng ngoài phần kính ngữ cơ bản.
11 Bài diễn thuyết nhỏ
Ứng xử thương mại và cách diễn đạt ⑦ Ứng xử thương mại Cách liên lạc trong công ty
Học cách thể hiện cảm xúc và sử dụng nó để nói chuyện.
Học cách liên lạc trong công ty bằng cách sử dụng các trường hợp cụ thể.
12 Bài diễn thuyết nhỏ
Hội thoại ⑤ Thành ngữ kính ngữ (trong công ty)
Học viên chọn 1 chủ đề và giải thích chi tiết về chủ đề đó.
Học các thành ngữ kính ngữ thường dùng trong công ty.
13 Bài diễn thuyết nhỏ
Hội thoại ⑥ Xử lý qua điện thoại
Học viên chọn 1 trong 2 chủ đề được đưa ra và nêu ý kiến.
Ôn tập nguyên tắc cơ bản về điện thoại, học cách nhận điện thoại.
Học cách xử lý khi người phụ trách vắng mặt.
14 Bài diễn thuyết nhỏ
Ứng xử thương mại và cách diễn đạt ⑧ E-mail ①
Học viên vừa xem tranh vừa đưa ra ý kiến của mình.
Học hình thức cơ bản của e-mail.
Học cách diễn đạt thường được dùng trong e-mail.
15 Bài diễn thuyết nhỏ
Ứng xử thương mại và cách diễn đạt ⑨ Lời nhắn
Giải thích chi tiết về biểu đồ.
Ôn tập cách nhận điện thoại, học cách truyền đạt lời nhắn đã tiếp nhận và cách viết lời nhắn.
16 Bài diễn thuyết nhỏ
Ứng xử thương mại và cách diễn đạt ⑩ E-mail ②
Đọc biểu đồ, nêu ý kiến.
Ôn tập cách diễn đạt thường được dùng trong e-mail.
Xử lý phù hợp với những thắc mắc qua e-mail.
17 Bài diễn thuyết nhỏ
Ứng xử thương mại và cách diễn đạt ⑪ Ứng xử khi thăm viếng
Đọc biểu đồ, nêu ý kiến.
Học cách ứng xử khi thăm viếng và cách xin cuộc hẹn.
18 Bài diễn thuyết nhỏ
Ứng xử thương mại và cách diễn đạt ⑫ Ứng xử thương mại (ngoài công ty)
Học từ khóa và sử dụng nó để nói chuyện.
Nói chuyện với nhau về cách ứng xử thương mại mang tính đối ngoại.
Học các cách diễn đạt đúng ngữ pháp nhưng không phù hợp.
19 Bài diễn thuyết nhỏ
Hội thoại ⑦ Thành ngữ kính ngữ (ngoài công ty)
Học từ khóa và sử dụng nó để nói chuyện.
Học các thành ngữ thường dùng khi ở ngoài công ty, khi tiếp khách.
20 Bài diễn thuyết nhỏ Tổng kết
Nói chuyện về mục tiêu trong tương lai.
Đóng vai tổng kết và ôn tập những gì đã học từ trước đến nay.

Có trường hợp sẽ thay đổi nội dung buổi học, thứ tự buổi học.

Tài liệu học tập - Tiến trình buổi học

Với mỗi bài học, sử dụng một số trang tài liệu in sẵn, dựa vào đó bài học sẽ được tiến hành. Ở nửa đầu bài học, sẽ tiến hành luyện tập nói chuyện sao cho phát âm và cách diễn đạt tự nhiên hơn bây giờ và luyện tập phát biểu để có thể truyền đạt được suy nghĩ của bản thân một cách chắc chắn. Ở nửa sau bài học, sẽ vừa tiến hành làm tăng kiến thức ứng xử trong thương mại mang tính Nhật Bản vừa luyện tập hội thoại sử dụng phương pháp đóng vai trong các tình huống thương mại như cách xin cuộc hẹn, cách liên lạc trong công ty, cách nghe và trả lời điện thoại v.v.

Liên hệ với chúng tôi >>

※Xin vui lòng hiểu rằng phản hồi có thể sẽ mất một khoảng thời gian.