Đăng ký học thử miễn phí
Đăng nhập

Cơ cấu chi phí

Tên khóa học Số buổi Thời gian buổi học(1 buổi) Chi phí Thời hạn hiệu lực
Khóa tiếng Nhật thương mại sơ - trung cấp
Sơ cấp - Trung cấpTương đương N4 - N3 Kỳ thi năng lực tiếng Nhật
12 buổi 50 phút 51.840 Yên 3 tháng
Khóa học tiếng Nhật thương mại phổ thông (Khóa 20 buổi)
Trung cấp trở lênTương đương cấp độ N2 Kỳ thi năng lực tiếng Nhật
20 buổi 50 phút 86.400 Yên 3 tháng
Khóa học tiếng Nhật thương mại phổ thông (Khóa 10 buổi)
Trung cấp trở lênTương đương cấp độ N2 Kỳ thi năng lực tiếng Nhật
10 buổi 50 phút 43.200 Yên 3 tháng
Khóa học trả lời điện thoại thương mại
Trung cấp trở lênTương đương cấp độ N2 Kỳ thi năng lực tiếng Nhật
10 buổi 50 phút 43.200 Yên 3 tháng
Khóa học kính ngữ thương mại
Trung cấp trở lênTương đương cấp độ N2 Kỳ thi năng lực tiếng Nhật
10 buổi 50 phút 43.200 Yên 3 tháng
Khóa học ứng xử thương mại
Trung cấp trở lênTương đương cấp độ N2 Kỳ thi năng lực tiếng Nhật
10 buổi 50 phút 43.200 Yên 3 tháng
Khóa học email thương mại
Trung cấp trở lênTương đương cấp độ N2 Kỳ thi năng lực tiếng Nhật
10 buổi 50 phút 43.200 Yên 3 tháng
*Khóa học tiếng Nhật thương mại phổ thông(Khóa 20 buổi) bao gồm nội dung Khóa học ứng xử thương mại.
*Có thể điều chỉnh rút ngắn, kéo dài thời gian học theo nguyện vọng của học viên.
*Có thể soạn thảo khóa học phù hợp với nguyện vọng của doanh nghiệp. (Chi phí sẽ được trao đổi riêng)
Đăng ký học thử miễn phí

Liên hệ với chúng tôi >>

※Xin vui lòng hiểu rằng phản hồi có thể sẽ mất một khoảng thời gian.